2 Şubat 2012 Perşembe

AVRUPA BİRLİĞİ DOSTMU?-2AVRUPA BİRLİĞİ DOSTMU?-2“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin.Zira onlar birbirinin dostudurlar.İçinizden onları dost tutanlar,onlardandır.Şüphesiz Allah,zalimler topluluğuna yol göstermez.” (MAİDE SURESİ 51.AYET)
“Ey iman edenler!Müslümanları bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin;(Bunu yaparak)Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? (NİSA S. 144. AYET)“Her kim bir cemaatin(topluluğun,birliğin)kalabalığını artırırsa o,onlardandır.Ve her kim bir kavmin yaptıklarından razı ve memnun olursa o işi yapanların ortağı olur. (DEYLEMİ) (HADİS-İ ŞERİF)“Çünkü onlar,Allah’a karşı sana hiçbir fayda vermezler.Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah da takva sahiplerinin dostudur.” (CASİYE S.19.AYET)“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin.”

(TİRMİZİ) (HADİS-İ ŞERİF)
“Ey iman edenler !..............benim de düşmanım,sizinde düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin.Oysa onlar,size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir”

(MÜMTEHİNE S. 60.AYET)“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacakardır.” (BAKARA S. 120.AYET)Ehl-i kitaptan çoğu,hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra,sırf içlerindeki kıskançlıktan

ötürü,sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler.” (BAKARA S. 109.AYET)“Ey iman edenler! Eğer kâfirlere uyarsanız,gerisin geriye(eski dininize,eski sapık inançlarınıza)

döndürülürde hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.” (AL-İ İMRAN S. 149.AYET)
“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin.Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar,hep sıkıntıya düşmenizi isterler.Gerçekten,kin ve düşmanlıkları ağızlarından

(dökülen sözlerinden)belli olmaktadır.Kalplerinde sakladıkları(düşmanlıkları)ise daha büyüktür.Eğer düşünüp anlıyorsanız,ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.İşte siz öyle kimselersiniz ki,onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz…………. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir.”

(AL-İ İMRAN S.118.,119. AYETLER)Ebu Zer Gifari (r.a) anlatıyor: Resûlullah’a “Fatiha’daki gazap olunanlar”ın kimler olduğunu sordum; “Yahudilerdir.” buyurdular. Bahsi geçen “Sapıklar”ın kimler olduğunu sordum; Resûlullah , “Hristiyanlardır” buyurdular.

(TİRMİZİ) (HADİS-İ ŞERİF) (Sûnen, Tefsir,3) (Ahmet bin Hanbel,Müsned,4/378)
“Kim kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, Peygamber’e(Hz.Muhammed) karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, onu o saptığı yönde bırakırız ve cehenneme sürükleriz;o ne kötü bir yerdir.”

(NİSA SURESİ 115. AYET)
‘’Kendinizden önce gelen milletlerin (Hristiyan veYahudilerin)yoluna karışı karışına, tıpatıp uyanlarınız(körü körüne taklid edenleriniz) elbette olacaktır. O kadar ki,şayet onlar (gayr-i müslümler) keler(kertenkele) deliğine girseler,siz de onlara uyup oraya girmeye çalışırsınız.’’


(BUHARİ) (HADİS-İ ŞERİF)
Daha bir çok ayet ve hadis-i şerifte,Hristiyanları,Yahudileri,Müşrikleri, Mecusileri, bir çok sapık dine mensup olanları ve dinsizleri dost edinmememiz emredilmiştir.


YAZAN: YUSUF AĞATÜRK-(2006)

(NOT:YAZI 2014 YILINDA YENİDEN DÜZENLENDİ)


 
 
RESİMLERİ BÜYÜLTMEK İÇİN ÜZERLERİNİ TIKLAYIN.AB Türkiye'ye kapıyı kapattı. 


O dava sonuçlandı

AB Adalet Divanı, Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda kilit öneme sahip olan ve örnek oluşturacak Demirkan davasında kararını açıkladı. Lüksemburg'daki mahkeme, Leyla Ecem Demirkan'ı haksız buldu ve Türk vatandaşlarının AB ülkelerine 3 aya kadar vize almadan turistik amaçlı seyahat hakkı olmadığına karar verdi. 

Avrupa Birliği Vize politikası Yirmi iki Avrupa Birliği üyesi ülke Schengen Alanı'nın parçasıdır ve tekdüze bir vize politikasına sahiptirler. Buna ek olarak, Avrupa Birliği dışındaki dört ülke (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) Avrupa Birliği ile yapmış oldukları anlaşma ile Schengen Alanı'nın parçası olan aynı tip vize politikasını benimsemektedirler.
Üç Avrupa Birliği üyesi ülke (Bulgaristan, Kıbrıs ve Romanya) henüz Schengen Alanı'nın parçası değildir, ama yine de Schengen müktesebatını esas almakta olan vize politikasını yürütmektedirler.
İki Avrupa Birliği üyesi devleti olan İrlanda ve Birleşik Krallık bunun yerine Common Travel Area olarak bilinen bir seyahat bölgesini işletmekte olup bu ülkeler kendi istekleri ile Schengen Alanı'nın bir parçası değildirler. Her İki ülke, Schengen ülkelerinden farklı olan ayrı vize politikası yürütmektedirler.
Tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşları, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre, sadece vizeden muaf değildirler. Bu muafiyetile beraber yasal olarak birbirlerinin ülkelerinde vizesiz girmek ve ikamet etme hakkına sahiptirler. Birbirlerinin ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olduklarını, ancak durumları az sayıda sınırlı olabilir.
Vatan

http://www.etikhaber.com/dispolitika...-y-kapatt.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder